Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://julkaisu.iitti.fi:80/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://julkaisu.iitti.fi:80/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaavoitustoimikunta
Pöytäkirja 14.01.2013 Pykälä 1Kaavoitustoimikunta

§ 1

14.01.2013

 

Kausalan asemakaavan keskusta-alueen ja Ravilinnan alueen muutos ja laajennus

 

6/10.02.03/2013

 

Kaavoitustoimikunta § 1

 

Kaavoitustoimikunta 12.9.2011 / 28 §

 

Kaavan laatija Karttaako Oy/Pertti Hartikainen on laatinut 7.9.2011 päivätyn Kausalan asemakaavan keskusta-Ravilinna -alueen kaavan muutoksen ja laajennuksen alustavan luonnoksen.

 

Alustava luonnos jaetaan esityslistan oheismateriaalina.

 

 

Ehdotus Tekninen johtaja:


Kaavoitustoimikunta käsittelee alustavan luonnoksen sekä päättää siihen tehtävistä muutoksista ja korjauksista varsinaista asemakaavaluonnosta varten.

Päätös Kaavoitustoimikunta:


Merkittiin, että kokouksessa kuultiin kutsuttuna asiantuntijana tässä asiassa kaavan laatija Pertti Hartikaista Karttaako Oy:stä. Merkittiin, että puheenjohtaja Mikko Vesanen poistui esteellisenä kokouksesta käsiteltäessä Iitintien ja Kylväjäntien välistä aluetta. Puheenjohtajana toimi sen ajan varapuheenjohtaja Juha Laitinen.

Kaavoitustoimikunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ja ohjeisti kaavan laatijaa kaavaluonnoksen laatimista varten.

_________________

Kaavoitustoimikunta 14.11.2011

 

Kaavan laatija, Karttaako Oy / Di Pertti Hartikainen on laatinut 8.11.2011 päivätyn Kausalan asemakaavan keskusta-Ravilinna -alueen kaavan muutoksen ja laajennuksen luonnoksen.

 

Luonnos (selostuksen yhteenveto, kartta, merkinnät) jaetaan esityslistan oheismateriaalina ja se esitellään kokouksessa.

 

Kaavoitustoimikunta 14.11.2011 / 40 §

 

Ehdotus Tekninen johtaja:


Kaavoitustoimikunta päättää
1. tehdä käsiteltävänä olevaan asemakaavaluonnokseen tarvittavat muutokset
2. asettaa asemakaavaluonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 4 viikon ajaksi
3. tiedottaa siitä kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla ja litinseutu-lehdessä sekä ilmoituksella internetissä kunnan kotisivuilla ja kirjeitse kaava-alueen maanomistajille
4. pyytää luonnoksesta lausunnon osallisilta viranomaisilta.

Lisäksi kaavaluonnosta esitellään yleisötilaisuudessa, jossa käydään läpi myös vuoden 2011 kaavoituskatsaus.

Päätös Kaavoitustoimikunta:


Merkittiin, että kokouksessa kuultiin kutsuttuna asiantuntijana tässä asiassa kaavan laatija Pertti Hartikaista Karttaako Oy:stä.

Merkittiin, että puheenjohtaja Mikko Vesanen poistui esteellisenä kokouksesta käsiteltäessä Iitintien ja Kylväjäntien välistä aluetta. Puheenjohtajana toimi sen ajan varapuheenjohtaja Juha Laitinen.

Kaavoitustoimikunta päätti yksimielisesti esittelijän kokouksessa muuttaman ehdotuksen mukaisesti:

1. tehdä käsiteltävänä olevaan asemakaavaluonnokseen tarvittavat muutokset
2. että tarkistettu kaavaluonnos käsitellään 12.12.2011 pidettävässä kaavoitustoimikunnan kokouksessa
3. että 12.12.2011 käsiteltävä luonnos esitellään yleisötilaisuudessa 14.12.2011

sekä ohjeisti kaavan laatijaa tarkistetun kaavaluonnoksen laatimista varten.

_________________

Kaavoitustoimikunta 12.12.2011

 

Kaavan laatija, Karttaako Oy / Di Pertti Hartikainen on laatinut kaavoitustoimikunnan 14.11.2011 käsittelyn pohjalta tarkistetun, 7.12.2011 päivätyn Kausalan asemakaavan keskusta-Ravilinna -alueen kaavan muutoksen ja laajennuksen luonnoksen.

 

Luonnos (selostuksen yhteenveto, kartta, merkinnät, havainnekuvat) jaetaan esityslistan oheismateriaalina ja se esitellään kokouksessa.

 

Kaavoitustoimikunta 12.12.2011 / 48 §

 

Ehdotus Tekninen johtaja:


Kaavoitustoimikunta päättää
1. asettaa 7.12.2011 päivätyn asemakaavaluonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 4 viikon ajaksi
2. tiedottaa siitä kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla ja litinseutu-lehdessä sekä ilmoituksella internetissä kunnan kotisivuilla ja kirjeitse kaava-alueen maanomistajille
3. pyytää luonnoksesta lausunnon osallisilta viranomaisilta.

Asemakaavaluonnosta esitellään kunnantalolla keskiviikkona 14.12. klo 18.00 pidettävässä kaavoituskatsaukseen liittyvässä tilaisuudessa.

Päätös Kaavoitustoimikunta:


Merkittiin, että Arto Mikkola poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Mikkolan tilalle kokoukseen tämän asian ajaksi tuli hänen varajäsenensä Tapio Johannsson klo 18.07 - 19.02. Merkittiin, että kokouksessa kuultiin kutsuttuna asiantuntijana tässä asiassa kaavan laatija Pertti Hartikaista Karttaako Oy:stä.

Kaavoitustoimikunta päätti yksimielisesti esittelijän kokouksessa muuttaman ehdotuksen mukaisesti
1. tehdä kaavaluonnokseen kokouksessa päätetyt muutokset ja täydennykset
2. asettaa kokouksessa muutetun, 12.12.2011 päivätyn asemakaavaluonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 4 viikon ajaksi
3. tiedottaa siitä kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla ja litinseutu-lehdessä sekä ilmoituksella internetissä kunnan kotisivuilla ja kirjeitse kaava-alueen maanomistajille
4. pyytää luonnoksesta lausunnon osallisilta viranomaisilta.

Asemakaavaluonnosta esitellään kunnantalolla keskiviikkona 14.12. klo 18.00 pidettävässä kaavoituskatsaukseen liittyvässä tilaisuudessa.

_________________

Kaavoitustoimikunta 14.5.2012

 

Kaavaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 14.12.2011 ja kaavaluonnos pidettiin yleisesti nähtävillä 9.1. -6.2.2012 ja siitä pyydettiin lausunnot 6.2.2012 mennessä, johon mennessä myös mahdolliset mielipiteet tuli jättää. Mielipiteen jättivät Pauli Nurminen ja Kiinteistö Oy Arvola. Lausunnon antoivat Iitin koulutus-, rakennus- ja tekninen lautakunta sekä perusturvajohtaja; Kymenlaakson pelastuslaitos, Kymenlaakson liitto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kouvolan kaupunki/ympäristöpalvelut ja museovirasto.

 

Kaavan laatijan vastine, jossa on tiivistelmät mielipiteistä ja lausunnoista, jaetaan esityslistan oheismateriaalina.

 

Kaavan laatijan vastineiden mukaan muutettu 8.5.2012 päivätty kaavaehdotus ja siihen liittyvä kaavaselostus liitteineen jaetaan esityslistan oheismateriaalina.

 

Kaavoitustoimikunta 14.5.2012 / 20 §

 

Ehdotus Tekninen johtaja:


Kaavoitustoimikunta päättää yhtyä 9.1. - 6.2.2012 nähtävillä olleesta 12.12.2011 päivätystä kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden osalta kaavan laatijan vastineeseen 8.5.2012 ja toimittaa mielipiteen jättäneille mielipiteestä annetun vastineen tiedoksi sekä esittää kunnanhallitukselle, että

1. 8.5.2012 päivätty kaavaehdotus asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi Kunnantalon yhteispalvelupisteeseen ja kunnan kotisivuille internettiin.

2. kaavaehdotuksesta tiedotetaan seuraavasti:
- kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja Iitinseudussa sekä kunnan kotisivuilla internetissä
- kirjeitse ilmoitus muualla kuin Iitissä asuvalle kaavoitettavaan alueeseen kuuluvan maan omistajalle ja kunnan tiedossa olevalle maanhaltijalle

3. ehdotuksesta pyydetään lausunnot osallisilta viranomaisilta ja yhteisöiltä.

Päätös Kaavoitustoimikunta:


Merkittiin, että kokouksessa kuultiin kutsuttuna asiantuntijana tässä asiassa kaavan laatija Pertti Hartikaista Karttaako Oy:stä.

Kaavoitustoimikunta päätti yksimielisesti esittelijän kokouksessa muuttaman ehdotuksen mukaisesti jättää asian pöydälle kortteleiden 106 ja 132 tarkastelua varten.

_________________

Kaavoitustoimikunta 4.7.2012

 

Kaavan laatija tarkistaa vastinettaan sekä kaavaratkaisua kortteleiden 106 ja 132 osalta. Tarkistetut, 29.6.2012 päivätyt, kaavan laatijan vastine ja kaavaehdotus jaetaan kaavoitustoimikunnalle kokouksessa.

 

Kaavan laatija tulee kokoukseen esittelemään tarkistetun kaavaehdotuksen.

 

Kaavoitustoimikunta 4.7.2012 / 32 §

 

Ehdotus Tekninen johtaja:


Kaavoitustoimikunta päättää yhtyä 9.1. - 6.2.2012 nähtävillä olleesta 12.12.2011 päivätystä kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden osalta kaavan laatijan tarkistettuun vastineeseen 29.6.2012 ja toimittaa mielipiteen jättäneille mielipiteestä annetun vastineen tiedoksi sekä esittää kunnanhallitukselle, että

1. 29.6.2012 päivätty kaavaehdotus asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi Kunnantalon yhteispalvelupisteeseen ja kunnan kotisivuille internettiin.

2. kaavaehdotuksesta tiedotetaan seuraavasti:
- kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja Iitinseudussa sekä kunnan kotisivuilla internetissä
- kirjeitse ilmoitus muualla kuin Iitissä asuvalle kaavoitettavaan alueeseen kuuluvan maan omistajalle ja kunnan tiedossa olevalle maanhaltijalle

3. ehdotuksesta pyydetään lausunnot osallisilta viranomaisilta ja yhteisöiltä.

 

Päätös Kaavoitustoimikunta:


Kokouksessa kuultiin kutsuttuna asiantuntijana tässä asiassa kaavan laatija Pertti Hartikaista Karttaako Oy:stä.

Kaavoitustoimikunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

_________________

Kunnanhallitus 20.8.2012

 

Kaavoitustoimikunnan käsittelemään luonnokseen on tehty oikaisunluonteisia korjauksia (4.7.2012).

 

 

Kunnanhallitus 20.8.2012 / 204 §

 

Kaavaehdotus (selostus, kaavakartta ja -määräykset) pvm. 4.7.2012 on esityslistan oheismatriaalina.

Ehdotus Kunnanjohtaja:


Kunnanhallitus hyväksyy 4.7.2012 päivätyn kaavaehdotuksen ja päättää, että

1. ehdotus asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi Kunnantalon yhteispalvelupisteeseen ja kunnan kotisivuille internettiin.

2. kaavaehdotuksesta tiedotetaan seuraavasti:
- kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja Iitinseudussa sekä kunnan kotisivuilla internetissä
- kirjeitse ilmoitus muualla kuin Iitissä asuvalle kaavoitettavaan alueeseen kuuluvan maan omistajalle ja kunnan tiedossa olevalle maanhaltijalle

3. ehdotuksesta pyydetään lausunnot osallisilta viranomaisilta ja yhteisöiltä.

 

Päätös Kunnanhallitus:


Merkittiin, että Arto Mikkola esteellisenä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja että kokouksessa oli läsnä asiantuntijana tekninen johtaja Veikko Haimila.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

 

________________

Kaavoitustoimikunta 14.1.2013

 

Keskusta-alueen ja Ravilinnan alueen asemakaavan muuttamisesta ja laajentamisesta koskeva asemakaavaehdotus on ollut MRA 27§.n mukaisesti yleisesti nähtävänä 4.9. - 3.10.2012 ja siitä on pyydetty lausunnot. Lausunnon asemakaavaehdotuksesta ovat antaneet Kaakkois-Suomen ELY -keskus, rakennuslautakunta, tekninen lautakunta, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Liikennevirasto. Pyydetyistä eivät lausuntoa antaneet Kouvolan kaupunki / ympäristöpalvelut, Kymenlaakson liitto, Museovirasto ja Kymenlaakson museo. Muistutuksen asemakaavaehdotuksesta jättivät Kiinteistö Oy Kausalan Arvola, Kansantalo Oy ja Markku Turunen.

 

Asemakaavaehdotuksesta jätetyt lausunnot ja muistutukset ovat nähtävissä kokouksessa ja niihin voitutustua ennen kokousta teknisessä toimistossa.

 

Kaavan laatija Karttaako Oy / Di Pertti Hartikainen on antanut 13.12.2012 päivätyn kaavan laatijan vastineen asemakaavaehdotuksesta esitettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin.

 

Esityslistan lisämateriaalina on 13.12.2012 päivätty kaavan laatijan vastine, jossa kannanottojen sisällön kaavan laatija on pelkistänyt.

 

 

Ehdotus Tekninen johtaja:

 

Kaavoitustoimikunta päättää

 

1. yhtyä kaavan laatijan vastineeseen asemakaavaehdotuksesta jätettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin.

 

2. esittää kunnanhallitukselle 4.7.2012 päivätyn, 4.9. - 3.10.2012 MRA 27§:n mukaisesti nähtävillä olleen asemakaavaehdotuksen hyväksymistä pois lukien asemakaavaehdotuksen korttelissa 133 sijaitsevaa AL II tonttia (Kansantalo Oy) ja korttelissa 113 K II sijaitsevaa tonttia nro 13 (Arvola), jolloin edellä mainituilla tonteilla jää nykyinen asemakaava voimaan.

 

 

Päätös Kaavoitustoimikunta:

 

Merkittiin, että Arto Mikkola esteellisenä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Kaavoitustoimikunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

________