Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://julkaisu.iitti.fi:80/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://julkaisu.iitti.fi:80/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaavoitustoimikunta
Pöytäkirja 14.01.2013 Pykälä 2


Kaavoitustoimikunta

§ 2

14.01.2013

 

Asemakaavoituksen käynnistämissopimus KymiRing Oy:n kanssa

 

7/10.02.03/2013

 

Kaavoitustoimikunta § 2

Kunnanvaltuuston hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaan yksityisten maanomistajien maiden kaavoittaminen erillishankkeena edellyttää maankäyttösopimusta kunnan ja maanomistajien välillä. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää ensimmäisessä vaiheessa tehtäväksi asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen ja toisessa vaiheessa maankäyttösopimuksen, joka on molempia osapuolia sitova. Asemakaavoituksen käynnistämissopimus tehdään ennen asemakaavoituksen käynnistämistä. Siinä sovitaan mm. asemakaavoituksen tavoitteista, osapuolten osallisuudesta ja osuuksista asemakaavaprosessin kustannuksiin. Sopimus ei ole kuntaa sitova. Maankäyttösopimus tehdään asemakaavan luonnosvaiheessa tai ehdotusvaiheessa kun asemakaavoituksen lopputulema on selkeästi hahmotettavissa. Kyseisessä sopimuksessa sovitaan osapuolten velvoitteista ja kustannuksista kaavan toteuttamisessa. Sopimukset ovat erillisiä sopimuksia.

 

Moottoriurheilukeskuksen asemakaavoituksen lähtökohtana ovat vaihemaakuntakaavat ja kunnanvaltuuston vuonna 2011 hyväksymä Kausalan - Kirkonkylän osayleiskaava sekä Tillolan moottoriurheilukeskuksen liiketoimintasuunnitelman mukainen KymiRing -hankekokonaisuus. Jotta maakuntakaavojen, yleiskaavan ja liiketoimintasuunnitelman mukainen maankäyttö voidaan toteuttaa, tulee alueelle laatia asemakaava. Asemakaavan laatiminen ja toteuttaminen edellyttävät edellä mainittuja sopimuksia.

 

Asemakaavoituksen käynnistämissopimus sisältää asemakaavan laatimisen KymiRing -hankekokonaisuuden alueelle KymiRing Oy:n omistukseen tuleville maille. Sopimuksen kattava alue on laajuudeltaan noin 176 hehtaaria. Asemakaavalla tarkasteltava alue on esitetty esityslistan lisämateriaalina olevassa asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen liitteessä nro 1. Sopimuksen lähtökohtana on, että tuleva maanomistaja KymiRing Oy vastaa kaikista alueen kaavoitukseen liittyvistä kustannuksista.

 

Asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen jälkeen asemakaavan luonnos- tai ehdotusvaiheessa, ennen asemakaavan hyväksymiskäsittelyä laadittava maankäyttösopimus lähtee siitä, että sopimusalue on KymiRing Oy:n omistuksessa, ja että KymiRing Oy vastaa kaikista alueen ja sen käyttöön ottoon liittyvien liitännäisalueiden rakentamisen kustannuksista. Kunnalle ei tule alueen rakentamisesta kustannuksia. Vastaavasti kunta ei peri korvausta asemakaavoituksen tuomasta maan arvon noususta.

 

KymiRing Oy:n ja kunnan välinen, 8.1.2013 päivätty asemakaavoituksen käynnistämissopimus on esityslistan lisämateriaalina.

 

 

Ehdotus Tekninen johtaja:

 

Kaavoitustoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle 8.1.2013 päivätyn asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen hyväksymistä.

 

Päätös Kaavoitustoimikunta:

 

Kaavoitustoimikunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

________