Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://julkaisu.iitti.fi:80/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://julkaisu.iitti.fi:80/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaavoitustoimikunta
Pöytäkirja 11.11.2013 Pykälä 44Kaavoitustoimikunta

§ 44

11.11.2013

 

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos ja laajennus Tillolan alueella, kaavoituspäätös

 

280/10.02.02/2013

 

Kaavoitustoimikunta § 44

Tillolan alueelle sijoittuvan Kymiringin alueen asemakaavoitusprosessiin ja ympäristövaikutusten arviointiin liittyen on meneillään ja osin jo tehty erinäisiä selvityksiä. Kymiringin alueen liikennejärjestelyitä ja alueen liittymistä valtatiehen 12 on tutkittu erillisessä Kymiringin liikenneselvityksessä ja -suunnitelmassa, joka on lähes valmis.

 

Valmistuva liikenneselvitys ja -suunnitelma osoittaa, että voimassa olevan Kausalan - Kirkonkylän osayleiskaavassa esitetyt liikennejärjestelyt eivät lopputilanteessa palvele riittävästi Kymiringin alueen ja valtatien 12 tarpeita. Näin ollen osayleiskaavaa tulee muuttaa ja yleiskaavoitettua aluetta pienessä määrin laajentaa niiltä osin kuin valtatien 12 liitymän liikennejärjestelyt edellyttävät.

 

Osayleiskaavan muutos ja laajennusalue on noin 76 hehtaarin suuruinen. Alue rajoittuu etelässä kunnan rajaan, pohjoisessa ja idässä yleiskaavan mukaiseen maa- ja metsätalousalueeseen ja kaava-alueen rajaan. Kaavan laajennus kohdistuu em. alueen pohjoislaidalla olevien teollisuus- ja työpaikka-alueiden väliseen kaavoittamattomaan alueeseen.

 

Osayleiskaavan muutos kohdistuu liikenne-, työpaikka-, teollisuus- ja maa- ja metsätalousalueisiin.

 

Todetaan, että Kouvolan kaupungin alue, johon tarkasteltava alue etelä- osastaan rajoittuu, on kaupunginvaltuuston hyväksymässä oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa merkitty maa- ja metsätalousalueeksi.

 

Iitin hallintosäännön 7 §:n mukaan kunnanhallitus päättää yleiskaavan laatimistarpeesta (MRL 36 §).

 

Esityslistan oheismateriaalina on karttaote osayleiskaavan muutos- ja laajennusalueesta.

 

Ehdotus Tekninen johtaja:

 

Kaavoitustoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että tämä tekee kaavoituspäätöksen Kausalan - Kirkonkylän osayleiskaavan muuttamisesta ja laajentamisesta esityslistan oheismateriaalin mukaisella, noin 76 hehtaarin suuruisella alueella.

 

Päätös Kaavoitustoimikunta:

 

Kaavoitustoimikunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Aluerajaus-kartta on pöytäkirjan liitteenä 1.

________