Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://julkaisu.iitti.fi:80/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://julkaisu.iitti.fi:80/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaavoitustoimikunta
Pöytäkirja 11.11.2013 Pykälä 45


Liitteet
  Aluerajaus

Kaavoitustoimikunta

§ 45

11.11.2013

 

Sorronniemen asemakaavan täydennys ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt 362, Kymentaantien liikennealue, kaavoituspäätös

 

282/10.02.03/2013

 

Kaavoitustoimikunta § 45

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on yhteistyössä kunnan kanssa laatinut Kirkonkylän kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman. Tiesuunnitelma oli nähtävillä 15.7.- 13.8.2013.

 

Tiesuunnitelman vahvistamisen edellytyksenä on, että vahvistettava suunnitelma on suunnitelma-alueella voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan tai asemakaavan mukainen, jollei suunnitelma sijaitse oikeusvaikutteisen yleis- tai asemakaava-alueen ulkopuolella.

 

Laaditun tiesuunnitelman alueella välittömästi Sorronniemen asemakaava-alueen itäpuolella ja maantien 359 pohjoispuolella on voimassa vuonna 1984 vahvistettu ranta-asemakaava, joka on ristiriidassa tiesuunnitelman kanssa ja joka tulee muuttaa tai korvata asemakaavalla. Lausunnossaan tiesuunnitelmasta 1.10.2013 kunta on ilmoittanut, että se korvaa ristiriidassa olevan ranta-asemakaavan asemakaavalla.

 

Laadittavan Sorronniemen asemakaavan täydennyksen tavoitteena on luoda asemakaavalliset edellytykset kevyen liikenteen väylän rakentamiselle kirkonkylältä Sorronniemen asuntoalueelle. Tämä edellyttää Sorronniemen ranta-asemakaavan vähäistä kumoamista korttelin 9 AO -alueella sekä MU-4 alueella. asemakaavalla osoitetaan maantien (LT) varaus olemassa olevaa maantietä sekä sen viereen suunniteltua kevyen liikenteen väylää varten.

 

Iitin hallintosäännön 7 §:n mukaan kunnanhallitus päättää asemakaavan laatimistarpeesta (MRL 51 §).

 

Esityslistan oheismateriaalina on kartta kaavoitettavasta alueesta pinta-alaltaan noin 0,8 hehtaaria.

 

 

Ehdotus Tekninen johtaja:

 

Toimikunta esittää kunnanhallitukselle, että tämä tekee kaavoituspäätöksen Sorronniemen ranta-asemakaavan osittaisesta kumoamisesta ja Sorronniemen asemakaavan täydentämisestä esityslistan oheismateriaalin mukaisella alueella.

 

Päätös Kaavoitustoimikunta:

 

Kaavoitustoimikunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Aluerajaus-kartta on pöytäkirjan liitteenä 2.

 

________