Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://julkaisu.iitti.fi:80/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://julkaisu.iitti.fi:80/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaavoitustoimikunta
Pöytäkirja 09.09.2013 Pykälä 31Kaavoitustoimikunta

§ 29

10.06.2013

Kaavoitustoimikunta

§ 31

09.09.2013

 

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

7/10.02.03/2013

 

Kaavoitustoimikunta 10.06.2013 § 29

Kunnanhallitus on 21.2.2011 tehnyt Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaavaa koskevan kaavan laatimispäätöksen.

 

Kunnanhallitus hyväksyi 18.3.2013 KymiRing Oy:n ja Iitin kunnan välisen asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaavasta. Kaavoitustoimikunta valitsi 15.4.2013 kaavan laatijaksi SITO Oy:n.

 

Kaavan laatija SITO Oy on laatinut 5.6.2013 päivätyn Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

 

Ehdotus Tekninen johtaja:

 

Kaavoitustoimikunta päättää:

 

1. asettaa 5.6.2013 päivätyn Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville (MRL 62§) Kunnantalon yhteispalvelupiteeseen ja kunnan kotisivuille internettiin 30 päivän ajaksi.

 

2. kuuluttaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta kunnan ilmoitustaululla ja Iitinseudussa sekä kunnan internetsivuilla.

 

3. tiedottaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta kirjeitse osallisille viranomaisille, kaava-alueen maanomistajille sekä lähettää kirjeen mukana osallistumis- ja arviointisuunnitelman kannanottoja varten.

 

Päätös Kaavoitustoimikunta:

 

Kaavoitustoimikunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti esittelijän kokouksessa tekemin tarkennuksin siten, että

- maanomistajatiedot tarkastetaan ja korjataan tarvittaessa,

- aluerajaus länsiosassa korjataan,

- kohdan 7. toisen kappaleen ensimmäisen sana korjataan "asemakaavan" (ei yleiskaavan).

________

 

Kaavoitustoimikunta 9.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ei ole vielä asetettu nähtäville, koska ELY-keskus on edellyttänyt Kymiring-hankkeeseen sovellettavaksi harkinnanvaraista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Asemakaavoituksen ja YVA:n aikataulu tulee sovittaa yhteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

 

Kaavan laatija SITO Oy on laatinut 3.9.2013 päivätyn, YVA -prosessin aikataululla täydennetyn Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Täydennettyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tehty myös kaavoitustoimikunnan kokouksessa 10.6.2013 päätetyt tarkennukset.

 

Lisämateriaalina on täydennetty, 3.9.2013 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

 

Ehdotus Tekninen johtaja:

Kaavoitustoimikunta hyväksyy 3.9.2013 päivätyn, täydennetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutettavaksi ja tiedotettavaksi sekä yleisesti nähtäville laitettavaksi kaavoitustoimikunnan päätöksen 10.6.2013 mukaisesti.

 

Päätös Kaavoitustoimikunta:

 

Kaavoitustoimikunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

________