Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://julkaisu.iitti.fi:80/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://julkaisu.iitti.fi:80/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaavoitustoimikunta
Pöytäkirja 09.09.2013 Pykälä 32


Kaavoitustoimikunta

§ 21

13.05.2013

Kaavoitustoimikunta

§ 32

09.09.2013

 

Kymenlaakson maakuntakaavan, kauppa ja merialue, lausunto ehdotuksesta

 

153/10.02.00/2013

 

Kaavoitustoimikunta 13.05.2013 § 21

Kymenlaakson Liitto pyytää lausuntoa Kymenlaakson maakuntakaavan, kauppa ja merialue, luonnoksesta 25.3.2013.

 

Laadittava maakuntakaava on nimeltään Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue. Maakuntakaavan muutos koskee vaihemaakuntakaavoja Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat ja niiden ympäristöt ja Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu ja luonto sekä Itä-Uudenmaan maakuntakaava.

 

Kaava-alue on Kymenlaakson maakunta johon kuuluu seitsemän kuntaa: Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

 

Laadittava kaava on vaihemaakuntakaava. Tässä maakuntakaavassa käsitellään maakunnan vähittäiskaupan mitoitus ja osoitetaan vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen. Maakuntakaavassa tarkastellaan merialueen maankäytön suunnittelun nykytila ja osoitetaan maakunnallisesti merkittävät merialueen suunnittelukokonaisuudet.

Puolustusvoimien rakennemuutoksen myötä Kymenlaakson merialueella vapautuu saaria Puolustusvoimien käytöstä. Maakuntakaavassa tarkastellaan saarten jatkokäyttömahdollisuudet. Liikennekysymysten

osalta tarkastellaan valtateiden 12 ja 6 uusien palvelutasovaihtoehtojen mukaiset linjaukset liittymäjärjestelyineen. Ylimaakunnallisten reittien verkosto täydennetään käsittämään koko maakunnan.

 

Suunnittelualueella on voimassa Kymenlaakson maakuntakaava, joka on vahvistettu vaihekaavoina 28.5.2008 ja 18.1.2010 sekä 14.12.2010. Vuoden 2010 alusta lähtien Pyhtään kuntaan on liitetty entisestä

Ruotsinpyhtään kunnasta ns. Vastilan mutkan alue. Tätä aluetta koskee Itä-Uudenmaan maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö vahvisti 15.2.2010.

 

Maakuntakaavan laatiminen käynnistyi 14.5.2012. Osallistumis-ja arviointisuunnltelma oli nähtävillä 31.10.-31.11.2012.

 

Kaavaluonnos on nähtävillä 15.5.2013 saakka monitorissa sekä Kymenlaakson liiton kotisivuilla http://www.kymenlaakso.fi, joissa paikoissa kaava-aineistoon voi tutustua.

 

Ehdotus Tekninen johtaja:

 

Kaavoitustoimikunta toteaa lausunnossaan Kymenlaakson maakuntakaavan, kauppa ja merialue, 25.3.2013 päivätystä luonnoksesta seuraavaa.

 

Nähtävillä oleva maakuntakaavaluonnos ei ole ristiriidassa kunnan omien maankäyttösuunnitelmien kanssa, kaavaluonnoksessa on huomioitu voimassa olevan yleiskaavan tavoitteet kehittää Kausalaa kaupallisena kuntakeskuksena. Ylimaakunnalliset reitit on huomioitu samoin kuin valtatien 12 vireillä olevat linjausvaihtoehdot sekä Tillolan moottoriurheilukeskuksen liikenteelliset tarpeet valtatielle 12.

Lopullinen valtatien 12 linjaus on saatava ratkaistua ehdotusvaiheeseen mennessä.

Päätös Kaavoitustoimikunta:

 

Kaavoitustoimikunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

________

 

Kaavoitustoimikunta 9.9.2013

 

Kymenlaakson maakuntakaavasta, kauppa ja merialue, on valmistunut ehdotus ja Kymenlaakson liitto pyytää siitä kunnan lausuntoa 2.10.2013 mennessä. Kaavaehdotus on nähtävillä kaikissa Kymenlaakson kunnissa ja liiton virastossa sekä liiton kotisivuilla www.kymenlaakso.fi 2.9. - 2.10.2013 välisen ajan. Lisäksi kaavaehdotusta esitellään yleisötilaisuuksissa jäsenkunnissa; Iitin yleisötilaisuus on 5.9.2013 klo 17 -19 Iitin Kunnantalon valtuustosalissa.

 

Kunnan hallintosäännön mukaan kaavoitustoimikunta antaa kunnan puolesta lausunnot kaavoitukseen liittyvistä asioista.

 

Kaavaehdotus noudattaa pääsääntöisesti maaliskuussa käsiteltyä luonnosta.

 

Poikkeuksena luonnokseen on valtatien 12 linjaus Jokuesta länteen. Luonnosvaiheessa oli linjauksesta esitetty kaksi vaihtoehtoa, joista eteläisempi mahdollisti myös aiemmin yleissuunnitelmassa esitetyn vt 12 ratkaisun. Edellämainittu eteläisempi vaihtoehto on ehdotuksesta jätetty pois. Maakuntakaavaehdotuksessa on esitetty yksi linjaus, joka noudattaa Iitin kunnan alueella liikennepoliittisen selonteon valmistelun kokeiluhankkeena tutkitun valtatien 12 linjausta joka täyttää kohtuullisesti elinkeinoelämän ja raskaan liikenteen palvelutasovaatimukset ja jossa kustannukset saadaan puolitettua. Esitetty linjaus mahdollistaa Päijät - Hämeen puolella Nastolassa esillä olleet linjausvaihtoehdot kahta eteläisintä esillä ollutta linjausta lukuun ottamatta.

 

Maakuntakaavaehdotuksessa varaudutaan Kymiring -alueen liikenteen järjestelyihin eritasoliittymän kautta.

Ehdotus Tekninen johtaja:

 

Toimikunta päättää, että sillä ei ole huomautettavaa Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa- ja merialue -kaavaehdotuksesta.

Päätös Kaavoitustoimikunta:

 

Kaavoitustoimikunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

________