Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://julkaisu.iitti.fi:80/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://julkaisu.iitti.fi:80/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaavoitustoimikunta
Pöytäkirja 09.09.2013 Pykälä 33


Kaavoitustoimikunta

§ 33

09.09.2013

 

Poikkeamislupa, Multanen Markku ja Anne

 

230/10.03.00/2013

 

Kaavoitustoimikunta § 33

Hakija: Multanen Markku ja Anne

Rakennuspaikka ja kaavoitustilanne: Lyöttilä, Mäntyrinne 44:197 (142-408-44-197)-niminen tila. Tilan pinta-ala on 4.200 m2. Tilan alueella on voimassa v. 2000 hyväksytty Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven -vesistöalueen oikeusvaikutteinen rantayleiskaava. Tilasta kuuluu lomarakennusten rakennuspaikkaan n. 2.300 m2:n suuruinen osa ja loput maa- ja metsätalousalueeseen. Rakennusoikeutta on 160 m2. Rakennuspaikan käytetty rakennusoikeus on 100 m2.

 

Rakennustoimenpide: Talousrakennuksen (autotalli), kerrosala 36 m2, rakentaminen

 

Poikkeaminen: Rakentaminen vastoin yleiskaavaa. Talousrakennuksen rakentaminen kaavassa määritellyn rakennusalueen rajan ulkopuolelle. Rakennus sijoittuu kaavan mukaisen rakennusalueen rajan tuntumaan. Poikkeamista haetaan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 3. momentin nojalla saman lain 43 §:n 1.momentin määräyksestä. Päätöksen asiassa tekee ELY-keskus.

 

Vesihuolto ja tieyhteydet: Toteutettu aiemman rakentamisen (loma-asunto) yhteydessä. Talousrakennukseen ei tule vettä eikä viemäriä.

 

Hakijan perustelut: Maaston muoto tontilla aiheuttaa kohtuuttomia lisäkustannuksia rakennettaessa rakennusalueen rajan sisäpuolelle. Rakennushankkeella ei ole maisemallisia vaikutuksia eikä haittaa ympäristölle. Rakennushanke on laajuudeltaan pienehkö eikä ole esteenä myöhemmälle kaavoitukselle/yhdyskuntakehitykselle.

 

Lausunnot ja naapureiden kuuleminen: Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Huomauttamista ei ollut kenelläkään.

 

Rakennuslautakunta antaa lausuntonsa hakemuksesta kokouksessaan 3.9.2013.

 

Esityslistan oheismateriaalina jaetaan kaavakartta ja asemapiirros.

 

Ehdotus Tekninen johtaja:

 

Todettiin kokouksessa, että rakennuslautakunta lausunnossaan puolsi hakemusta ja esittelijä esitti kokuksessa, että kaavoitustoimikunta puoltaa poikkeamishakemusta.

 

Päätös Kaavoitustoimikunta:

 

Kaavoitustoimikunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

________