Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://julkaisu.iitti.fi:80/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://julkaisu.iitti.fi:80/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaavoitustoimikunta
Pöytäkirja 09.09.2013 Pykälä 34


Kaavoitustoimikunta

§ 28

10.06.2013

Kaavoitustoimikunta

§ 34

09.09.2013

 

Poikkeamislupa, Lehtimäki Sakari ja Ruuskanen-Lehtimäki Sirkka-Liisa

 

198/10.03.00/2013

 

Kaavoitustoimikunta 10.06.2013 § 28

Hakija: Lehtimäki Sakari ja Ruuskanen-Lehtimäki Sirkka-Liisa

 

Rakennuspaikka ja kaavoitustilanne: Isosaaren ranta-asemakaavan alueella oleva Harrinvalkama, kiinteistötunnus 142-422-46-89, niminen loma-asuntokiinteistö. Osoite Kinturinkärki 104. Rakennuspaikalla on 68 m2:n suuruinen loma-asunto ja 29 m2:n suuruinen sauna. Käytetty rakennusoikeus on 97 m2.Hakija on omistanut ranta-asemakaavan mukaisen rakennuspaikan, pinta-alaltaan n. 2600 m2, johon on liitetty kantatilasta n. 2850 m2:n suuruinen alue. Ranta-asemakaavan mukaan lisäalue on osittain M-aluetta ja LV-1 aluetta.

 

Rakennustoimenpide: 32 m2:n suuruisen varastorakennuksen rakentaminen ranta-asemakaavan sitovan rakennusalueen rajan ulkopuolelle. Rakennuksen paikka on ranta-asemakaavan mukaisen rakennuspaikan alueella.

 

Poikkeaminen: Poikkeamista anotaan maankäyttö- ja rakennuslain 171§:n 3. momentin nojalla saman lain 53§:n 1. momentin säädöksestä Rakentaminen vastoin asemakaavaa. Isosaaren ranta-asemakaavan mukaan sallittu rakennusoikeus on 100 m2. Hakemuksen tarkoittaman rakentamisen jälkeen käytetty rakennusoikeus tulisi olemaan 129 m2.

Päätöksen asiassa tekeen Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

 

Vesihuolto ja tieyhteydet: Tieyhteys olemassa. Rakennukseen ei tule vesi- eikä viemäripisteitä

 

Hakijan perustelut: Poikkeamislupaa anotaan lisärakennukselle. Nykyiset rakennukset mahdollistavat ympärivuotisen käytön, mutta niistä puuttuu kokonaan varastotilat. Nykyisten rakennusten sijoitus tontilla mahdollistaa varastolle rakennuspaikan vain tontin yläosaan. Muu sijoitus pilaisi tonttia ja omaa ja naapureiden järvinäkymää liiaksi. Varastorakennuksen tekemisestä ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia

 

Lausunnot ja naapureiden kuuleminen: Naapureiden kuuleminen on suoritettu.

 

Rakennuslautakunta antaa hakemuksesta lausuntonsa kokouksessaan 5.6.2013.

 

Ehdotus Tekninen johtaja:

 

Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

 

Todettiin kokouksessa, että rakennuslautakunta kokouksessaan puolsi poikkeamishakemusta. Esittelijä esitti, että kaavoitustoimikunta jättää asian pöydälle yhden naapurin kuulemisen/suostumuksen puuttumisen takia.

 

Päätös Kaavoitustoimikunta:

 

Kaavoitustoimikunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle esittelijän kokouksessa tekemän päätösehdotuksen mukaisesti.

________

 

Kaavoitustoimikunta 9.9.2013

Hakija on toimittanut puuttuneen rajanaapurin (UPM) kuulemisen. UPM toteaa kannanotossaan, että sillä ei ole huomautettavaa rakennushankkeeseen, mikäli määräysten mukaista etäisyyttä lähemmäksi kiinteistönrajaa rakentaminen ei aiheuta rajoitteita ja vaatimuksia UPM:n toimintaan.

 

Ehdotus Tekninen johtaja:

 

Kaavoitustoimikunta puoltaa poikkeamislupahakemusta.

 

Päätös Kaavoitustoimikunta:

 

Kaavoitustoimikunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

________